- AVG verklaring

Privacybeleid

 

Pedicurepraktijk Watermunt  acht een  zorgvuldige omgang van persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij deze verwerking houd ik mij  aan de eisen die de privacywet stelt. Dit betekent onder andere dat ik:

*duidelijk vermeld  voor welk doel ik de persoonsgegevens verwerk.

*de verzameling van persoonsgegevens alleen te beperken tot de persoonsgegevens die nodig zijn om een voetbehandeling uit te voeren.

*u eerst vraag om toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken en te bewaren.

*passende maatregelen neem om uw persoonsgegevens te beschermen en op een juiste wijze te bewaren.

*u het recht geef om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 

 Gebruik van persoonsgegevens

 

De volgende gegevens worden door mij bewaard:

*N.A.W. gegevens, zoals naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, e-mail adres.

Deze gegevens zijn noodzakelijk voor het maken van afspraken, administratie, facturering en contacten met verzorgende, (wijk)verpleegkundigen en podotherapeuten.

*BSN nummer (indien nodig), voor verzekeringsgegevens en declaraties bij podotherapeuten en verzekeringsmaatschappijen.

*medische gegevens kunnen worden vastgelegd van cliënten met allergieën, huidproblemen, hartproblemen (bv gebruik van bloedverdunners), diabetes, reuma, vaatproblemen, neuropathie, gebruik van medicijnen. 

De gegevens worden alleen vastgelegd als deze nodig zijn om een voetbehandeling op de juiste manier te kunnen uitvoeren.

 

Beveiliging

 

Ik neem passende maatregelen om uw persoonsgegevens op de juiste manier te beschermen.

Verstrekking aan derden

 

De door u verstrekte gegevens zullen nooit zonder uw toestemming aan derden worden verstrekt.

 

Bewaartermijn

 

Alle gegevens worden door mij  digitaal bewaard.

Indien u besluit geen gebruik meer te maken van mijn pedicurebehandelingen zullen de gegevens door mij worden vernietigd. Ze zullen alleen voor de wettige termijn bewaard worden voor de financiële administratie.

 

Inzage en wijziging van Uw gegevens

 

Indien u aan mij persoonsgegevens heeft verstrekt, kunt mij een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.